सेवाहरु

अनलाइन प्राइभेट कोचिङ

यो पुर्ण रुपमा अनलाइनको माध्यमबाट व्यक्तिगत रुपमा प्राइभेट कोचिङ गरिनेछ । जसमा १ देखि ३ जनासम्म कोचिङमा समावेश हुन पाउछ ।

अफलाइन प्राइभेट कोचिङ

अफलाइन प्राइभेट कोचिङ तपाई म संगै एउटा निश्चित ठाउँमा सिक्न सक्नुहुनेछ । जसमा १ देखि ५ जना सम्म व्यक्तिहरुलाई कोचिङ गराइन्छ ।

ट्रायल तालिम

अनलाइन मार्केटिङ के हो र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा छोटो तालिमको व्यवस्था छ । त्यसबाट पनि सहभागी भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ ।

मार्केटिङ कन्सल्ट्यान्ट / रिसर्च

कुनै पनि व्यापारिक संस्थाको निश्चित बजार कहाँ र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा विभिन्न कन्सल्टीङ तथा रिसर्च सम्बन्धि काम पनि गरिन्छ

Story Telling

Nepali Latest Blog Posts